...
Loại CSDL: Sách điện tử
Tác giả: Lê, Quyết Thắng
Thông tin xb: Cần Thơ: Nxb. Đại Học Cần Thơ, 2013
Số thứ tự trên kệ sách: 519.820285 / Th116
Mô tả vật lý: 134 tr., 24 cm
Chủ đề: Queueing theory; Telecommunication systems; Lý thuyết xếp hàng; Hệ thống viễn thông
Tác giả bổ sung: Phạm, Nguyên Khang
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 188800 1472629 Kb (0 lượt tải) (0 lượt xem) ĐK mượn

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất