...
Loại CSDL: Giáo trình Đại học Cần Thơ/TTHL Cần thơ Sách/TTHL Cần thơ
Tác giả: Phạm, Thị Xuân Lộc
Thông tin xb: Cần Thơ: Nxb. Đại học Cần Thơ, 2014
Số thứ tự trên kệ sách: 005.117 / L451
Mô tả vật lý: 152 tr.: minh họa, 24 cm
Chủ đề: Object- oriented methods (computer science); UML (computer science); UML (Khoa học máy tính)
Tác giả bổ sung: Phạm, Thị Ngọc Diễm

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất