...
Loại CSDL: Sách điện tử
Tác giả: Trần, Ngọc Liên
Thông tin xb: Cần Thơ: Nxb. Đại học Cần Thơ, 2014
Số thứ tự trên kệ sách: 515 / L305/T.1
Mô tả vật lý: 256 tr.: minh họa, 24 cm
Chủ đề: Mathematical analysis; Toán giải tích
Tác giả bổ sung: Lê, Hoài Nhân
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 188845 131380708 Kb (0 lượt tải) (0 lượt xem) ĐK mượn

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất