...
Loại CSDL: Giáo trình Đại học Cần Thơ/TTHL Cần thơ Sách/TTHL Cần thơ
Tác giả: Trần, Ngọc Liên
Thông tin xb: Cần Thơ: Nxb. Đại học Cần Thơ, 2014
Số thứ tự trên kệ sách: 515 / L305/T.1
Mô tả vật lý: 256 tr.: minh họa, 24 cm
Chủ đề: Mathematical analysis; Toán giải tích
Tác giả bổ sung: Lê, Hoài Nhân

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất