...
Loại CSDL: Sách điện tử
Tác giả: Trương, Quốc Định
Thông tin xb: Cần Thơ: Nxb. Đại học Cần Thơ, 2014
Số thứ tự trên kệ sách: 658.84 / Đ312
Mô tả vật lý: 184 tr.: minh họa, 24 cm
Chủ đề: Electronic commerce; Thương mại điện tử
Tác giả bổ sung: Nguyễn, Thái Nghe
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 189379 138159202 Kb (1 lượt tải) (0 lượt xem) ĐK mượn

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất