...
Loại CSDL: Giáo trình Đại học Cần Thơ/TTHL Cần thơ Sách/TTHL Cần thơ
Tác giả: Trương, Quốc Định
Thông tin xb: Cần Thơ: Nxb. Đại học Cần Thơ, 2014
Số thứ tự trên kệ sách: 004.67 / Đ312
Mô tả vật lý: 136 tr.: minh họa, 24 cm
Chủ đề: Information systems; Hệ thống tìm kiếm thông
Tác giả bổ sung: Ngô, Bá Hùng; Trương, Quốc Bảo

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất