...
Loại CSDL: Sách điện tử
Tác giả: Ngô, Thanh Phong
Thông tin xb: Cần Thơ: Nxb. Đại học Cần Thơ, 2014
Số thứ tự trên kệ sách: 570 / Ph431
Mô tả vật lý: 236 tr.: minh họa, 24 cm
Chủ đề: BiologySinh học
Tác giả bổ sung: Bùi, Tấn Anh
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 189630 186619801 Kb (1 lượt tải) (7 lượt xem)   ĐK mượn

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất