...
Loại CSDL: Sách in; Sách điện tử
Tác giả: Trần, Ngọc Bích
Thông tin xb: Cần Thơ: Nxb. Đại học Cần Thơ, 2014
Số thứ tự trên kệ sách: 636.2 / B302
Mô tả vật lý: 224 tr.: minh họa, 24 cm
Chủ đề: CattleGia súc
Tác giả bổ sung: Phạm, Hoàng Dũng
MFN: 189901
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 189901 201915041 Kb (2 lượt tải) Xem toàn văn (2) Xem preview ĐK mượn

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất