...
Loại CSDL: Sách in; Sách điện tử
Tác giả: Võ, Quang Minh
Thông tin xb: Cần Thơ: Nxb. Đại học Cần Thơ, 2014
Số thứ tự trên kệ sách: 621.3678 / M312
Mô tả vật lý: 252 tr.: minh họa, 24 cm
Chủ đề: Aerial photographyẢnh viễn thám
Tác giả bổ sung: Phan, Kiều Diễm
MFN: 189920
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 189920 180616297 Kb (77 lượt tải) Xem toàn văn Xem preview ĐK mượn

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất