...
Loại CSDL: Sách điện tử/TTHL Cần thơ Sách/TTHL Cần thơ
Tác giả: Dương, Nhựt Long
Thông tin xb: Cần Thơ: Nxb. Đại học Cần Thơ, 2014
Số thứ tự trên kệ sách: 639.31 / L431
Mô tả vật lý: 230 tr.: minh họa, 24 cm
Chủ đề: Freshwater fishes; Nuôi trồng thuỷ sản; Aquaculture
Tác giả bổ sung: Nguyễn, Anh Tuấn; Lam, Mỹ Lan

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất