...
Loại CSDL: Sách điện tử Sách
Tác giả: Đào, Ngọc Cảnh
Thông tin xb: Cần Thơ: Nxb. Đại học Cần Thơ, 2014
Số thứ tự trên kệ sách: 338.4791 / C107
Mô tả vật lý: 224 tr.: minh họa, 24 cm
Chủ đề: Tourist trade; Environmental impact analysis; Kinh doanh du lịch
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 191002 115032693 Kb (0 lượt tải) (0 lượt xem) ĐK mượn

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất