...
Loại CSDL: Sách điện tử
Tác giả: Võ, Văn Tài
Thông tin xb: Cần Thơ: Nxb. Đại học Cần Thơ, 2014
Số thứ tự trên kệ sách: 519.2 / T103
Mô tả vật lý: 204: minh hoạ, 24 cm
Chủ đề: Mathematical statistics; Xác suất thống kê
Tác giả bổ sung: Dương, Thị Tuyền
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 192641 117735940 Kb (13 lượt tải) (3 lượt xem) ĐK mượn

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất