...
Loại CSDL: Sách điện tử Sách
Tác giả: Đoàn, Văn Hồng Thiện
Thông tin xb: Cần Thơ: Nxb. Đại học Cần Thơ, 2014
Số thứ tự trên kệ sách: 660.04 / Th305
Mô tả vật lý: 120 tr.: minh họa, 24 cm
Chủ đề: Chemical engineering; Chemical reactions; Hóa chất kỹ thuật
Tác giả bổ sung: Trương, Chí Thành; Trần, Thanh Nghiệp
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 193683 53713250 Kb (0 lượt tải) (1 lượt xem) ĐK mượn

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất