...
Loại CSDL: Giáo trình Đại học Cần Thơ/TTHL Cần thơ Sách/TTHL Cần thơ
Tác giả: Nguyễn, Văn Công
Thông tin xb: Cần Thơ: Nxb. Đại học Cần Thơ, 2014
Số thứ tự trên kệ sách: 577.2 / C455
Mô tả vật lý: 126 tr.: minh họa, 24 cm
Chủ đề: Sinh thái môi trường; Environmental ecology; Environmental sciences
Tác giả bổ sung: Dương, Trí Dũng

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất