...
Loại CSDL: Sách điện tử
Tác giả: Nguyễn, Thành Tiên
Thông tin xb: Cần Thơ: Nxb. Đại học Cần Thơ, 2015
Số thứ tự trên kệ sách: 530.41 / T305
Mô tả vật lý: 298 tr.: minh họa, 24 cm
Chủ đề: Soild state phyics
Tác giả bổ sung: Nguyễn, Trí Tuấn
Không có dữ liệu tài liệu số

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất