...
Loại CSDL: Giáo trình Đại học Cần Thơ/TTHL Cần thơ Sách/TTHL Cần thơ
Tác giả: Lê, Quang Trí
Thông tin xb: Cần Thơ: Nxb. Đại học Cần Thơ, 2015
Số thứ tự trên kệ sách: 711.55 / Tr300
Mô tả vật lý: 220 tr.: minh họa, 24 cm
Chủ đề: City planning; Quy hoạch đô thị
Tác giả bổ sung: Phạm, Thanh Vũ; Vương, Tuấn Huy

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất