...
Loại CSDL: Sách điện tử
Tác giả: Lê, Quang Trí
Thông tin xb: Cần Thơ: Nxb. Đại học Cần Thơ, 2015
Số thứ tự trên kệ sách: 711.55 / Tr300
Mô tả vật lý: 220 tr.: minh họa, 24 cm
Chủ đề: City planning; Quy hoạch đô thị
Tác giả bổ sung: Phạm, Thanh Vũ; Vương, Tuấn Huy
Không có dữ liệu tài liệu số

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất