...
Loại CSDL: Giáo trình Đại học Cần Thơ/TTHL Cần thơ Sách/TTHL Cần thơ
Tác giả: Lê, Hoàng Việt
Thông tin xb: Cần Thơ: Nxb. Đại học Cần Thơ, 2015
Số thứ tự trên kệ sách: 628.5 / V308
Mô tả vật lý: 401 tr.: minh họa, 24 cm
Chủ đề: Microbial ecology; Sinh thái học vi khuẩn
Tác giả bổ sung: Nguyễn, Võ Châu Ngân

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất