...
Loại CSDL: Giáo trình Đại học Cần Thơ/TTHL Cần thơ Sách/TTHL Cần thơ
Tác giả: Phạm, Văn Toàn
Thông tin xb: Cần Thơ: Nxb. Đại Học Cần Thơ, 2015
Số thứ tự trên kệ sách: 363.70285 / T406
Mô tả vật lý: 155 tr., 24 cm
Chủ đề: Software engineering; Phần mềm kỹ thuật
Tác giả bổ sung: Nguyễn, Văn Tuyến

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất