...
Loại CSDL: Sách điện tử
Tác giả: Phạm, Vũ Nhật
Thông tin xb: Cần Thơ: Nxb. Đại học Cần Thơ, 2015
Số thứ tự trên kệ sách: 541.28 / Nh124
Mô tả vật lý: 368 tr.: minh họa, 24 cm
Chủ đề: Quantum chemistry; Hóa học lượng tử
Tác giả bổ sung: Võ, Hồng Thái
Không có dữ liệu tài liệu số

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất