...
Loại CSDL: Sách điện tử
Tác giả: Nguyễn, Phú Lộc
Thông tin xb: Cần Thơ: Nxb. Đại học Cần Thơ, 2015
Số thứ tự trên kệ sách: 510.9 / L451
Mô tả vật lý: 145 tr.: minh họa, 24 cm
Chủ đề: Mathematics; Toán học
Tác giả bổ sung: Dương, Hữu Tòng
Không có dữ liệu tài liệu số

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất