...
Loại CSDL: Sách điện tử/TTHL Cần thơ Sách/TTHL Cần thơ
Tác giả: Lê, Phương Thảo
Thông tin xb: Cần Thơ: Nxb. Đại học Cần Thơ, 2015
Số thứ tự trên kệ sách: 512.02 / Th108
Mô tả vật lý: 122 tr.: bảng, 24 cm
Chủ đề: Algebra, abstract; Đại số
Tác giả bổ sung: Nguyễn, Hoàng Xinh

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất