...
Loại CSDL: Sách điện tử Sách
Tác giả: Huỳnh, Trường Huy
Thông tin xb: Cần Thơ: Nxb. Đại học Cần Thơ, 2015
Số thứ tự trên kệ sách: 153.6 / H523
Mô tả vật lý: 132 tr.: minh họa, 24 cm
Chủ đề: Interpersonal communication; Interpersonal relations; Giao tiếp cá nhân; Quan hệ cá nhân
Tác giả bổ sung: Võ, Hồng Phượng
Không có dữ liệu tài liệu số

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất