...
Loại CSDL: Luận văn điện tử
Tác giả: Dương, Thị Loan
Thông tin xb: Cần Thơ: Trường Đại học Cần Thơ, 2015
Số thứ tự trên kệ sách: 616.995 / L406
Mô tả vật lý: xvi, 220 tr.: minh họa, 30 cm
Chủ đề: Bệnh lao; Công nghệ sinh học; Biotechnology; Tuberculosis
Không có dữ liệu tài liệu số

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất