...
Loại CSDL: Luận văn điện tử, Luận án
Tác giả: Lê, Quang Khôi
Thông tin xb: Cần Thơ: Trường Đại học Cần Thơ, 2015
Số thứ tự trên kệ sách: 660.63 / Kh452
Mô tả vật lý: xviii, 210 tr.: minh họa, 30 cm
Chủ đề: Công nghệ hoá sinh họcBiochemical engineeringBacillus (Bacteria)Vi khuẩn hình que
Tác giả bổ sung: Trương, Trọng Ngôn - Cán bộ hướng dẫn ;  Cao, Ngọc Điệp - Cán bộ hướng dẫn
MFN: 201812
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 62420107_201812 4730635 Kb (0 lượt tải) (1 lượt xem)   ĐK mượn

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất