...
Loại CSDL: Sách điện tử
Tác giả: Nguyễn, Văn Thành
Thông tin xb: Cần Thơ: Nxb. Đại học Cần Thơ, 2015
Số thứ tự trên kệ sách: 579.3 / Th107
Mô tả vật lý: 312 tr.: minh họa, 24 cm
Chủ đề: Bacteriology; Vi khuẩn
Tác giả bổ sung: Cao, Ngọc Điệp
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 206068 289145823 Kb (16 lượt tải) (13 lượt xem) ĐK mượn

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất