...
Loại CSDL: Giáo trình Đại học Cần Thơ/TTHL Cần thơ Sách/TTHL Cần thơ
Tác giả: Cao, Ngọc Điệp
Thông tin xb: Cần Thơ: Nxb. Đại học Cần Thơ, 2016
Số thứ tự trên kệ sách: 631.86 / Đ307
Mô tả vật lý: 181 tr.: minh hoạ, 24 cm
Chủ đề: Fertilizers; Manures
Tác giả bổ sung: Ngô, Thanh Phong

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất