...
Loại CSDL: Sách điện tử
Tác giả: Trần, Cao Đệ
Thông tin xb: Cần Thơ: Nxb. Đại học Cần Thơ, 2016
Số thứ tự trên kệ sách: 006.31 / Đ250
Mô tả vật lý: 275 tr.: minh họa, 24 cm
Chủ đề: Machine learning; Information technology; Máy học; Công nghệ thông tin
Không có dữ liệu tài liệu số

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất