...
Loại CSDL: Giáo trình Đại học Cần Thơ/TTHL Cần thơ Sách/TTHL Cần thơ
Tác giả: Vương, Quốc Duy
Thông tin xb: Cần Thơ: Nxb. Đại học Cần Thơ, 2016
Số thứ tự trên kệ sách: 658.15 / D523
Mô tả vật lý: 148 tr.: minh hoạ, 24 cm
Chủ đề: Risk Management; Financial Risk Management; Quản trị rủi ro; Quản trị rủi ro tài chính

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất