...
Loại CSDL: Sách điện tử
Tác giả: Nguyễn, Tiến Dũng
Thông tin xb: Cần Thơ: Nxb. Đại học Cần Thơ, 2016
Số thứ tự trên kệ sách: 338.1 / D513
Mô tả vật lý: 138 tr.: minh họa, 24 cm
Chủ đề: Agriculture; Rural development; Phát triển nông thôn; Nông nghiệp
Không có dữ liệu tài liệu số

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất