...
Loại CSDL: Sách điện tử
Thông tin xb: Hà Nội: Nông nghiệp, 2014
Số thứ tự trên kệ sách: 639.31 / K600
Mô tả vật lý: 32 tr.: ảnh màu, 19 cm
Chủ đề: Freshwater fish; Fish-culture
Không có dữ liệu tài liệu số

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất