...
Loại CSDL: Giáo trình Đại học Cần Thơ/TTHL Cần thơ Sách/TTHL Cần thơ
Tác giả: Thi, Thanh Vinh
Thông tin xb: Hà Nội: Nông nghiệp, 2012
Số thứ tự trên kệ sách: 639.31 / V312/Q.42
Mô tả vật lý: 68 tr: ảnh đen trắng, 19 cm
Chủ đề: Aquaculture; Nuôi trồng thuỷ sản; Freshwater fishes; Cá nước ngọt
Tác giả bổ sung: Huỳnh, Hữu Ngãi; Chủ nhiệm chương trình; Chủ nhiệm chương trình; Phạm, Văn Khánh

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất