...
Loại CSDL: Sách in; Sách điện tử
Tác giả: Nguyễn, Văn Mười
Thông tin xb: Cần Thơ: Nxb. Đại học Cần Thơ, 2016
Số thứ tự trên kệ sách: 664.028 / M558
Mô tả vật lý: 406 tr.: biểu đồ, 24 cm
Chủ đề: FoodThực phẩm
Tác giả bổ sung: Trần, Thanh Trúc
MFN: 215430

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất