...
Loại CSDL: Sách điện tử
Tác giả: Diệp. Thị Ngọc Thà
Thông tin xb: Cần Thơ: Trường Đại học Cần Thơ, 2016
Số thứ tự trên kệ sách: 664.028 / Th100
Mô tả vật lý: 78 tr.: minh họa, 30 cm
Chủ đề: Farm produceNông sản
Tác giả bổ sung: Lý, Nguyễn Bình - Người hướng dẫn
Không có dữ liệu tài liệu số

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất