...
Loại CSDL: Sách điện tử, Sách
Tác giả: Lê, Quang Trí
Thông tin xb: Cần Thơ: Trường Đại Học Cần Thơ - Khoa Nông Nghiệp, 1999
Số thứ tự trên kệ sách: 621.367807 / Tr300
Mô tả vật lý: 58 tr.: minh họa, 29 cm
Chủ đề: Aerial photographyRemote sensing
Tác giả bổ sung: Lê, Tấn Lợi - Tác giả ;  Võ, Tòng Anh - Tác giả
MFN: 34880
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 34880 1794319 Kb (1 lượt tải) (21 lượt xem)   ĐK mượn

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất