...
Loại CSDL: Sách điện tử
Tác giả: Trần, Cao Đệ
Thông tin xb: Cần Thơ: Trường Đại Học Cần Thơ, 2000
Số thứ tự trên kệ sách: 003.54 / Đ250
Mô tả vật lý: 72 tr., 27 cm
Chủ đề: Information theory; Telecommunication systems
Tác giả bổ sung: Võ, Huỳnh Trâm
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 38411 2905166 Kb (2 lượt tải) (1 lượt xem) ĐK mượn

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất