...
Loại CSDL: Giáo trình Đại học Cần Thơ/TTHL Cần thơ Sách/TTHL Cần thơ
Tác giả: Trần, Cao Đệ
Thông tin xb: Cần Thơ: Trường Đại Học Cần Thơ, 2000
Số thứ tự trên kệ sách: 003.54 / Đ250
Mô tả vật lý: 72 tr., 27 cm
Chủ đề: Information theory; Telecommunication systems
Tác giả bổ sung: Võ, Huỳnh Trâm

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất