...
Loại CSDL: Sách điện tử
Tác giả: Dương, Thị Phương Liên
Thông tin xb: Cần Thơ: Trường Đại học Cần Thơ, 2000
Số thứ tự trên kệ sách: 637.14 / L305
Mô tả vật lý: 66 tr., 30 cm
Chủ đề: Dairy products; Milk production
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 38412 2435918 Kb (0 lượt tải) (0 lượt xem) ĐK mượn

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất