...
Loại CSDL: Sách điện tử, Sách
Tác giả: Nguyễn, Hữu Chiếm
Thông tin xb: Cần Thơ: Trường Đại học Cần Thơ, 2000
Số thứ tự trên kệ sách: 363.7 / Ch304
Mô tả vật lý: 169 tr.: minh họa, 29 cm
Chủ đề: AgricultureEnvironmental economicsEnvironmental engineeringEnvironmental managementEnvironmental protectionEnvironmental sciencesFisheryForests and forestry
MFN: 38428
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 38428 9205015 Kb (0 lượt tải) (2 lượt xem)   ĐK mượn

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất