...
Loại CSDL: Sách in; Sách điện tử
Tác giả: Trần, Ngọc Hải
Thông tin xb: Cần Thơ: Trường Đại học Cần Thơ, 2000
Số thứ tự trên kệ sách: 639.3 / H103
Mô tả vật lý: 76 tr., 29 cm
Chủ đề: AquacultureFish
Tác giả bổ sung: Trần, Thị Thanh Hiền - Biên soạn
MFN: 38476
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 38476 2517962 Kb (4 lượt tải) Xem toàn văn (6) Xem preview ĐK mượn

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất