...
Loại CSDL: Giáo trình Đại học Cần Thơ/TTHL Cần thơ Sách/TTHL Cần thơ
Tác giả: Phan, Tấn Tài
Thông tin xb: Cần Thơ: Trường Đại Học Cần Thơ, 2000
Số thứ tự trên kệ sách: 512.5 / T103
Mô tả vật lý: 122 tr., 27 cm
Chủ đề: Algebras, linear; Mathematical analysis

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất