...
Loại CSDL: Sách in; Sách điện tử
Tác giả: Lê, Quang Trí
Thông tin xb: Cần Thơ: Trường Đại học Cần Thơ, 2000
Số thứ tự trên kệ sách: 631.47 / Tr300
Mô tả vật lý: 110 tr
Chủ đề: Land use, ruralSoil scienceSoil surveys
MFN: 39146
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 39146 4493454 Kb (4 lượt tải) Xem toàn văn (21) Xem preview ĐK mượn

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất