...
Loại CSDL: Sách in; Sách điện tử
Tác giả: Lê, Hoàng Sĩ
Thông tin xb: Cần Thơ: Trường Đại học Cần Thơ, 2000
Số thứ tự trên kệ sách: 571.5 / S300
Mô tả vật lý: 44 tr., 30 cm
Chủ đề: CellsHistologyTissues
Tác giả bổ sung: Phan, Ngọc Anh - Đồng tác giả
MFN: 39160
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 39160 1509351 Kb (0 lượt tải) Xem toàn văn (1) Xem preview ĐK mượn

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất