...
Loại CSDL: Giáo trình Đại học Cần Thơ/TTHL Cần thơ Sách/TTHL Cần thơ
Tác giả: Lê, Thanh Bình
Thông tin xb: Cần Thơ: Trường Đại Học Cần Thơ - Khoa Công Nghệ, 2000
Số thứ tự trên kệ sách: 621.8 / B312
Mô tả vật lý: 155 tr.: minh họa, 29 cm
Chủ đề: Mechanical engineering; Mechanics, applied

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất