...
Loại CSDL: Sách điện tử/TTHL Cần thơ Sách/TTHL Cần thơ
Tác giả: Trần, Minh Quý
Thông tin xb: Cần Thơ: Trường Đại học Cần Thơ, 2000
Số thứ tự trên kệ sách: 530.1 / Qu600
Mô tả vật lý: 126 tr.: minh họa, 29 cm
Chủ đề: Statistical physics

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất