...
Loại CSDL: Sách điện tử Sách
Tác giả: Trương, Văn Thảo
Thông tin xb: Cần Thơ: Trường Đại học Cần Thơ, 2001
Số thứ tự trên kệ sách: 621.82 / Th108
Mô tả vật lý: 84 tr., 29 cm
Chủ đề: Machine design; Machine parts; Mechanical engineering
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 43821 1854809 Kb (0 lượt tải) (0 lượt xem) ĐK mượn

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất