...
Loại CSDL: Giáo trình Đại học Cần Thơ/TTHL Cần thơ Sách/TTHL Cần thơ
Tác giả: Diệp, Thành Nguyên
Thông tin xb: Cần Thơ: Trường Đại học Cần Thơ - Khoa Luật, 2000
Số thứ tự trên kệ sách: 342.066 / Ng527
Mô tả vật lý: 73tr.
Chủ đề: administrative procedure; adminstrative procedure

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất