...
Loại CSDL: Giáo trình Đại học Cần Thơ/TTHL Cần thơ Sách/TTHL Cần thơ
Tác giả: Thái Văn Đại
Thông tin xb: Cần Thơ: Trường Đại học Cần Thơ, 2003
Số thứ tự trên kệ sách: 332.12 / Đ103
Mô tả vật lý: 162tr
Chủ đề: Banks and Banking

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất