...
Loại CSDL: Sách điện tử
Tác giả: Phạm, Văn Beo
Thông tin xb: Cần Thơ: Trường Đại học Cần Thơ, 2004
Số thứ tự trên kệ sách: 345.597 / B205
Mô tả vật lý: 171 tr., 27 cm
Chủ đề: Criminal law (viet namese law)
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 63395 1837706 Kb (0 lượt tải) (0 lượt xem) ĐK mượn

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất