...
Loại CSDL: Sách điện tử
Tác giả: Trương, Chí Tiến
Thông tin xb: Cần Thơ: Trường Đại học Cần Thơ, 2004
Số thứ tự trên kệ sách: 658.5 / T305
Mô tả vật lý: 174 tr., 27 cm
Chủ đề: Quality control; Product management
Tác giả bổ sung: Quan, Minh Nhựt - Tác giả
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 KT345_GTC_63397 1678876 Kb (11 lượt tải) (0 lượt xem) ĐK mượn

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất