...
Loại CSDL: Giáo trình Đại học Cần Thơ/TTHL Cần thơ Sách/TTHL Cần thơ
Tác giả: Trần, Thị Thanh Hiền
Thông tin xb: Cần Thơ: Trường Đại học Cấn Thơ, 2004
Số thứ tự trên kệ sách: 639.3 / H305
Mô tả vật lý: 153 tr., 27 cm
Chủ đề: Fish culture
Tác giả bổ sung: Nguyễn, Anh Tuấn; Huỳnh, Thị Tú

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất