...
Loại CSDL: Giáo trình Đại học Cần Thơ/TTHL Cần thơ Sách/TTHL Cần thơ
Tác giả: Mai Văn Nam
Thông tin xb: Cần Thơ: Trường Đại Học Cần Thơ, 2004
Số thứ tự trên kệ sách: 330.015195 / N104
Mô tả vật lý: 171p., 29cm
Chủ đề: econometrics

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất