...
Loại CSDL: Sách in; Sách điện tử
Tác giả: Lê, Quang Trí
Thông tin xb: Cần Thơ: Trường Đại học Cần Thơ, 2004
Số thứ tự trên kệ sách: 631.47 / Tr300
Mô tả vật lý: 168 tr.: minh họa, 30 cm
Chủ đề: Land use, ruralSoil scienceSoil surveysKhoa học đấtĐất nông nghiệpĐánh giá đất đai
MFN: 90946
TT Tên file Dung lượng Tải về Xem toàn văn
1 90946 219237426 Kb (1 lượt tải) Xem toàn văn (9) Xem preview ĐK mượn

Tìm kiếm thêm

Đăng ký nhận tài liệu

Nhập E-mail của bạn và bấm “Đăng ký” để nhận được những tài liệu mới nhất